مدیران

اعضا هیئت مدیره

آقای علی صلاحی نژاد رئیس هیات مدیره
آقای علیرضا مرادی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
خانم مهنوش کریم عضو هیات‌ مدیره
آقای علی ترکمان احمدی مدیر فناوری اطلاعات
آقای میلاد کلهری مدیر معاملات بورس کالا
آقای ابوالفضل ابراهیم زاده مدیر معاملات اوراق بهادار
آقای محمد طهرانی مدیر امور اداری
آقای وحید قاسمی مدیر حراست
آقای سلمان سلمانی مدیرمالی
آقای مسعود مسافرچی مدیر شعب

چارت سازمانی