شرایط احراز سرمایه گذار حرفه ای

شرایط احراز عنوان سرمایه گذار حرفه ای بورس برای اشخاص حقیقی

دستورالعمل شرایط احراز عنوان سرمایه گذار حرفه ای برای اشخاص حقیقی و مشارکت در عرضه اولیه سهام به شرح ذیل توسط فرابورس اعلام شد. در این راستا خواهشمند است در صورت داشتن حداقل یکی از شرایط ذکر شده مستندات خود را به شماره واتس آپ 09052544849 ارسال نمایید تا اقدامات و هماهنگی های لازم برای احراز شرایط سرمایه گذار حرفه ای از سوی کارگزاری صباجهاد صورت پذیرد.

  • 1. شخصی که مانده حساب یا ارزش ریالی پرتفوی وی طی 6 ماه اخیر در انتهای هر ماه مساوی یا بیشتر از 50 میلیارد ریال باشد و یا در 6 ماه اخیر ، ماهانه به میزان حداقل 20 میلیارد ریال مجموع ارزش معاملات انجام شده در سمت خرید و فروش وی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران باشد.
  • 2. دارای یکی از مدارک علمی شامل تحلیلگر مالی خبره (CFA) ، حسابرسان داخلی (CIA) ، حسابداری رسمی مدیریت (CMA) ، مدیریت ریسک مالی (FRM) ، اصول بازار سرمایه ، تحلیل گری ، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار باشد.
  • 3. سابقه عضویت در هیات مدیره نهاد های مالی داشته باشد.
  • 4. در یک سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادهای معامله شده (غیر از اوراق اختیار فروش تبعی) وی در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حداقل معادل 10 میلیارد ریال باشد.
  • 5. سبد ها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از 10 میلیارد ریال.
  • 6. کارکنان ارکان بازار سرمایه با حداقل یک سال سابقه بیمه (سازمان بورس و اوراق بهادار ، بورس ها و بازار های خارج از بورس ، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه).

شرایط احراز عنوان سرمایه گذار حرفه ای بورس برای اشخاص حقوقی

دستورالعمل شرایط احراز عنوان سرمایه گذار حرفه ای برای اشخاص حقوقی جهت مشارکت در عرضه اولیه سهام به شرح ذیل توسط فرابورس اعلام شد. در این راستا خواهشمند است در صورت داشتن حداقل یکی از شرایط ذکر شده مستندات خود را به شماره واتس آپ 09052544849 ارسال نمایید تا اقدامات و هماهنگی های لازم برای احراز شرایط سرمایه گذار حرفه ای از سوی کارگزاری صباجهاد صورت پذیرد.

در خصوص اشخاص حقوقی، احراز حداقل یکی از شرایط ذیل ضروری می باشد:

  • 1. بانک، بیمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان شامل شرکت های سبدگردانی، کارگزاری، تامین سرمایه ، پردازش اطلاعات مالی، مشاوره سرمایه گذاری ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا قابل معامله، صندوق های بازنشستگی، صندوق های جسورانه(VC)، صندوق های خصوصی(PE)، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای لیزینگ، شرکتهای واسطه گری مالی و شرکتهای پذیرفته شده در یکی از بازارهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران.
  • 2. اشخاصی که حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آنها بیش از 100 میلیارد ریال باشد و یا میانگین میانگین ارزش پرتفوی سه سال آخر آنها (بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هرماه) بیش از 100 میلیارد ریال باشد.
  • 3. اشخصای که گردش حساب بانکی آنها در طی شش ماه اخیر به ازای هر ماه بیش از 100 میلیارد ریال باشد.
  • 4. سبدها با دارایی تحت مدیریت(AUM) بیش از 10 میلیارد ریال باشد.