جزئیات خبر

نکات مهم و کلیدی برای موفقیت در بورس

1.بهتر است برای سرمایه گذاری کم ریسک تر همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذاریم.
2.اولویت اول در بازار سرمایه حفظ سرمایه است و اولویت بعدی حفظ سود های قبلی است.
3.روی هیچ سهمی تعصب نداشته باشید
4.حتما قبل از معامله حدسود و حدضرر را مشخص نموده و تحت هر شرایطی از آن پیروی کنید
5.نباید برای خرید عجله و برای فروش ترس و طمع داشته باشید.
6.باید قبول کنید که ضرر نیز بخشی از معامله است.
7.تا تسلط کامل در خرید و فروش، هرگز تک سهم نشوید.
8.هیچ وقت با پول قرضی،وام و یا پول دیگران وارد بورس شد
9.هرگز بدون استراتژی شخصی و شناخت ابزارهای کافی تحلیل سهم ،وارد معامله نشوید.
10. بر اساس صحبت افراد خرید و فروش نکمید و به استراتژی خود در هر موقعیتی پایبند باشید.
11. به هیچ عنوان در بازار بورس هیجان زده عمل نکنید.

نظرات


ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.