جزئیات خبر

تاریخچه بورس

ایده اولیه ایجاد بورس اوراق بهادار به سال ۱۳۱۵ بر می‌گردد که  به درخواست دولت ایران ایجاد شد. شخصی بلژیکی به نام “وان لوترفلد” درباره  تشکیل بورس اوراق بهاداردر ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامه آن را نیز تهیه کرد. سیر تکاملی بورس ایران به 4 دوره تقسیم می شود:

دوره نخست(1357-1346 ):
•بورس اوراق بهادار تهران در دوره اول پیش از انقلاب اسلامی ایران از پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، فعالیت خود را به‌طور رسمی با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد آغاز کرد.

دوره دوم(1367-1358 ):
•دوره دوم  با پیروزی انقلاب اسلامی بورس اوراق بهادار تهران نیز رویدادهای سیاسی و شروع جنگ تحمیلی اتفاقات اقتصادی پس از آن، اعم از ادغام بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران منجر به کاهش تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۷ به به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۸ شد.

دوره سوم(1383-1368):
•دوره سوم از سال ۶۸ آغاز شده و با شکل‌گیری سیاست‌های دولت مبنی بر گسترش بازار سرمایه همراه شد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به حدود ۲۵۰ شرکت رسید. ,و همچنین افزایش عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس،  شبکه بانکی در سرتاسر کشور و همچنین عرضه سهام به کارگران به نرخ‌های ترجیحی براساس مصوبات دولت، منجر به فراگیر شدن تب و تاب بورس در کشور شد. و تا سال ۱۳۸۳ شاخص‌های بورس رشد خوبی داشتند.

دوره چهارم (از سال 1384 تا کنون ):
•دوره چهارم مهم‌ترین تحولات تاریخ بورس در ایران، تصویب قانون جدیدی تحت عنوان قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر سال ۱۳۸۴ بود براساس این قانون، سازمان به عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد نظارتی بازار سرمایه ایران تشکیل شد.

نظرات


ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.