جزئیات خبر

کاهش قیمت سهم های بورسی

شرکت بورس اوراق بهادار تهران "بورس" در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریور ماه سال جاری، درآمد حاصل شده خود را از ارائه خدمات مبلغی بالغ بر ۱.۱۲۲ میلیارد ریال گزارش کرده که در مقایسه با ماه گذشته ۳۷درصد کاهش را به دنبال داشته و شرکت "بورس" نسبت به جمع درآمد‌ها در آغاز تابستان به میزان ۵۳ درصد کاهش را در کارنامه خود گزارش کرده است.

نظرات


ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.