شماره حساب هاشماره حساب های کارگزاری صباجهاد

بانک ملی

شعبه :بورس اوراق بهادار
شماره حساب :0108302002002
IR03 0170 0000 0010 8302 0020 02
بانک ملت

شعبه :بورس کالا
شماره حساب : 4674170062
IR58 0120 0000 0000 4674 1700 62
بانک سامان

شعبه :سی تیر
شماره حساب : 849408868093
IR78 0560 0849 0400 0886 8090 03
بانک پارسیان

شعبه :میدان سلماس
شماره حساب : 20100190072604
IR43 0540 1065 2010 0190 0726 04
بانک پاسارگاد

شعبه : فاطمی
شماره حساب :225110139213921
IR88 0570 0225 1101 3921 3920 01
بانک کشاورزی

شعبه : بورس کالا
شماره حساب :647533658
IR300160000000000647533658
بانک شهر

شعبه : حافظ شمالی
شماره حساب :100600100
IR160610000000000100600100
بانک رسالت

شعبه : بانکداری اجتماعی
شماره حساب :1056055571
IR960700001000225605557001

شماره حساب عملیاتی بورس انرژی

بانک ملت

شعبه :بورس کالا
شماره حساب : 8497906080
IR 960120000000008497906080

* مشتریان محترم، خواهشمند است رسید فیش واریزی خود را جهت اعمال در حساب خود به شماره 09036072169 واتساپ نمایید.