شاخص کل با بازگشت به روند صعودی، رشد 556 واحدی را تجربه کرد و در عدد 70094 واحد متوقف شد.
دوشنبه 01 دی 1393
شرکت لیزینگ صنعت و معدن در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به 1394/09/30 سود هر سهم خود را 368 را اعلام نموده است که این مبلغ نسبت به سال مالی گذشته کاهش 13 درصدی دارد.
دوشنبه 01 دی 1393
شرکت آبادگران ایران در گزارش پیش بینی 9 ماهه سال مالی منتهی به 1393.12.29 سود هر سهم خود را با تعدیل مثبت 6.8 درصدی مبلغ 251 ريال پیش بینی نموده که در 9 ماهه موفق به پوشش 75 درصدی آن شده است.
دوشنبه 01 دی 1393
شرکت قند پیرانشهر در گزارش پیش بینی 3 ماهه سال مالی منتهی به 1394.04.31 سود هر سهم خود را با تعدیل منفی 18 درصدی، مبلغ 708 ريال پیش بینی نموده که در 3 ماهه موفق به پوشش 2 درصدی آن شده است.
دوشنبه 01 دی 1393
شرکت نساجي بروجرد در پیش بینی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1393.12.29 سود هر سهم خود را 120 ريال اعلام نموده که در شش ماهه موفق یه پوشش 40 درصدی آن شده است.
چهارشنبه 26 آذر 1393
شرکت صنایع پتروشیمی در گزارش پیش بینی 6 ماهه سال مالی منتهی به 1394.02.31 سود هر سهم خود را با تعدیل منفی 3 درصدی، مبلغ 151 ريال پیش بینی نموده که در 6 ماهه موفق به پوشش 28 درصدی آن شده است.
چهارشنبه 26 آذر 1393
شرکت ايران تاير در پیش بینی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1393.12.29 سود هر سهم خود را 39 ريال اعلام نموده است.لازم به ذکر است که شرکت سود هر سهم خود را نسبت به گزارش قبلی باتعدیل منفی 91 درصدی برآورد نموده است
چهارشنبه 26 آذر 1393
شرکت لیزینگ رایان سایپا با سرمایه 2.400 میلیارد ریالی در پیش بینی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1393.12.29 سود هر سهم خود را 137 ريال اعلام نموده که در شش ماهه موفق به پوشش 47 درصد آن شده است.
سه شنبه 25 آذر 1393
تماس با ما
شعبه مرکزی : تهران بالاتر از چهار راه ولیعصر خیابان بزرگمهر بعد از تقاطع فلسطین پلاک 38
تلفن : 63486000-021
ایمیل: info@sjb.co.ir
 شعب                            دعوت به همکاری